jump to navigation

ИВАН САРИЋ 19. септембра 2010.

Posted by prepi in Некатегоризовано.
add a comment

О Ивану Сарићу можете прочитати на следећој страни-

Advertisements

РАЗМЕНА УЏБЕНИКА 19. септембра 2010.

Posted by prepi in Некатегоризовано.
add a comment

И ове школске године у нашој школи је одржана размена уџбеника између старијих и млађих ученика. Размена је организована у друштвеној сали у четвртак, 9. септембра уз присуство библиотекара и дежурних професора. На почетку је била прилично велика гужва, али су се ученици брзо снашли и покупили оне уџбенике који су им били потребни. На крају су уџбенике које нису успели продати поклонили школи, а заузврат су из библиотеке посудили на годину дана школске уџбенике који су у њој већ постојали.

Било би јако лепо када би више ученика књиге које им више нису потребне поклањало школи јер би се на тај начин већем броју деце омогућило да бесплатно користе потребне књиге. Посебно због чињенице да књига никада нема довољно јер се временом хабају и цепају, а школа нема довољно новчаних средстава да купује више уџбеника већ само оне који су најпотребнији.

ЗАЈЕДНИЧКИ РОДИТЕЉСКИ 19. септембра 2010.

Posted by prepi in Некатегоризовано.
add a comment

Традиционално, првог петка у школској години у нашој школи се организује заједнички родитељски састанак за родитеље ученика уписаних у прве разреде. Родитељски састанак је одржан у згради нове општине у два термина: за родитеље ученика који наставу похађају на мађарском језику у 17.00 часова, а за родитеље ученика на српском језику у 18.00 часова.

На родитељском састанку је родитељима саопштено да је наша школа променила име и да се од 1.септембра 2010. године зове Техничка школа „Иван Сарић“. Родитељима су се представили директор, помоћници директора, педагог, психолог, наставници који предају изборну наставу (грађанско васпитање и верска настава), школски полицајци, одељењске старешине.

Родитељи су информисани о раду школе, као и појединим службама (пријем родитеља код директора, помоћници директора, организатор практичне наставе, секретар, референти за ученичка питања, библиотека). Посебно су дата објашњења у вези реализације практичне наставе у школским радионицама и кабинетима, у вези начина обезбеђења безбедности ученика у школи и око школе итд.

Једна од новина ове школске године је увођење забране пушења у свим просторијама школе, као и у дворишту школе, што је у складу са законским прописима.